GENERALFORSAMLING I Skt.Klemens/ Fangel Fodbold

TORSDAG D. 30. MARTS 2023 KL.1900

I FANGEL KLUBHUS, LANGEKÆRVEJ 10B

----------------------------------------------------------------------------------
Tilmelding senest d. 17 marts.
Ligeledes forslag til pkt. 5. senest d. 17. marts.

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kasserens aflæggelse af regnskab.
  4. Bestyrelsens forslag til budget.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

- Formand vælges i lige år.                                               

- (Ulige år) Kasserer – Jette Andersen. (Stiller op til genvalg)

- (Lige år) Medlem Martin Pfeiffer.         

- (Lige år) Medlem Thomas Andersen.   

- (Ulige år) Medlem Allan Petersen. (Stiller op til genvalg)          

- (Ulige år) Medlem Maja Kjær. (Stiller op til genvalg)

- (Ulige år) Medlem Ken Rasmussen. (Stiller op til genvalg)

Rasmus Tander og Bo Nielsen ønsker begge at stille op til bestyrelsen.

Valg af næstformand

Valg af suppleanter, hvis muligt.

    7. Valg af revisor (Ulrik stiller op til genvalg)

- Valg af suppleant for revisor.

    8. Diverse
    9. Mødet hæves.

Vil du være en del af fællesskabet og hjælpe den lokale fodboldklub fremad for både ungdom, senior og ældre?

Så kontakt og hør nærmere for de forskellige muligheder for sponsorering.